Parafia Barbara - Zabrze

Komunikaty

29.04.2016r. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki Polski

3 maja w całej Polsce jest obchodzona Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Wielu znas spotkało się zapewne z wieloma tytułami Matki Bożej, ale dlaczego akurat "Królowa Polski"?

 

Otóż tytuł ten ma swoje korzenie w XVII wieku, kiedy to po bohaterskiej obronie Jasnej Góry Polacy uznali, iż to zwycięstwo jest zasługą Maryi.

Dnia 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz przed cudownym obrazem Maryi we Lwowie składając koronę i berło pod obraz oraz wypowiadając te sławetne słowa: "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico", przez co "nadał" Maryi tytuł Królowej Polski.

Ale dopiero po odzyskaniu niepodległości w Polsce, Episkopat zwrócił się do Stolicy Apostolskiej zprośbą o zatwierdzenie Najświętszej Maryi Panny patronką Polski. Biskupi umyślnie prosili o datę 3maja (3 Maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja). Chcieli oni podkreślić nierozerwalność tych dwóch zdarzeń. Maryja zawsze była uważana za szczególną opiekunkę naszego polskiego narodu, potwierdzeniem tych słów są liczne świątynie wystawiane właśnie na cześć Matki Bożej.

 

Myślę, że każdy z nas właśnie w ten dzień powinien powierzyć nasz kraj Jej wstawiennictwu, zamiast narzekać na tzw. "szarą rzeczywistość". Często narzekamy na fatalną sytuację w kraju, ale ja się pytam: "Czy modlimy się za nasz kraj?" Czy ofiarujemy nasz naród opiece Matki Bożej? Jaką wymodlimy sobie przyszłość, taka nas czeka. Zatem módlmy się wszyscy wspólnie, wszyscy ministranci razem wołając "Cześć Maryi, cześć i chwała...

 

Michał Makowski


15.04.2016r. 14-16 kwietnia - Triduum jubileuszowe 1050. rocznicy Chrztu Polski. Gniezno-Poznań


1.Wyznanie katolickie

 Chrzest jest sakramentem oczyszczenia i odrodzenia.

Ten, kto uwierzył, przyjmuje chrzest na znak swego nawrócenia. Przy chrzcie dziecka istotną rolę odgrywa wiara rodziców, którzy są odpowiedzialni za jego chrześcijańskie wychowanie. Wbrew woli rodziców, a także bez nadziei na chrześcijańskie wychowanie dziecka nie powinno się chrztu udzielać.

Chrzest wprowadza człowieka do wspólnoty wyznawców Chrystusa, tzn. Kościoła. Dzieje się to przez zjednoczenie przyjmującego chrzest z Chrystusem. Zanurzenie (obmycie) w wodzie jest znakiem udziału w zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Pana, mocą którego człowiek umiera dla grzechu, a powstaje do nowego życia, życia dla Boga (por. Rzym. 6:1,14).

Oczyszczony przez chrzest z grzechu pierworodnego i ze wszystkich grzechów uczynkowych, będąc przez łaskę dzieckiem Bożym, ma w ciągu całego życia przez swoje postępowanie umierać dla grzechu, by żyć dla Boga w Chrystusie.

Chrztu udziela się przez polanie wodą i wypowiedzenie formuły chrzcielnej: "ja ciebie chrzczę  w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

W razie konieczności ochrzcić może każdy człowiek, nawet niechrześcijanin, byleby spełnić chciał ten obrzęd w tym sensie, jaki nadaje mu Kościół.

 2.Tak Polska się zaczęła. 14 kwietnia 966 r.        

 Co wiemy dziś o wydarzeniach sprzed ponad 1000 lat?

Przyjęcie przez księcia Mieszka I chrztu było świadomym wyborem chrześcijaństwa dla całego państwa, powstałego na przestrzeni lat ze zjednoczenia wielu plemion dzięki Siemowitowi, Lestkowi, Siemomysłowi i samemu księciu. Powstałe państwo, między Odrą a Bugiem, było różnorodne wewnętrznie, a jego mieszkańcy wyznawali różne pogańskie religie. W 963 r. Mieszko opanował plemię Lubuszan i zagrażał Pomorzu, a tym samym dostał się w strefę wpływów cesarza niemieckiego. Książę wiedział o jego planach podporządkowania obszarów leżących na wschodzie Europy i chęci ustanowienia biskupstwa w Magdeburgu. Aby zapobiec tym dążeniom, Mieszko musiał przyjąć chrzest. W 965 r. Mieszko poślubił więc czeską księżniczkę Dobrawę, a tym samym zyskał sojusznika przeciwko groźnemu sąsiadowi znad Bałtyku, Związkowi Wieleckiemu. Gall Anonim, XII-wieczny kronikarz, twierdzi, że do przyjęcia chrztu Mieszka namówiła właśnie Dobrawa.

Zapewne nigdy nie dowiemy się, gdzie dokładnie odbył się chrzest Polski, historycy podają bowiem jedynie hipotetyczne miejsca. Wskazują na Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Poznań, Gniezno i Ostrów Lednicki, "świętą wyspę", jak pisał o niej Ignacy Józef Kraszewski, gdzie odkryto baptysterium datowane na II połowę X w. Można jednak podać najbardziej prawdopodobną datę tego wydarzenia:14 kwietnia 966 r. Zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem, ceremonia odbywała się bowiem w Wielką Sobotę. Przypuszcza się, że razem z księciem został ochrzczony cały jego dwór. Nie wiadomo, jak wyglądał sam rytuał chrztu, ale można spróbować rekonstruować go na zasadzie analogii. Na pewno więc Mieszko i jego dwór nie byli polewani wodą jedynie po głowie, ale zanurzali się cali w specjalnym basenie chrzcielnym. Dwa lata później do Polski z Rzymu przybył pierwszy biskup - Jordan, a na jego siedzibę wybrano Poznań.

 3.Plan Triduum 

14.04.2016

MSZA DZIĘKCZYNNA W KATEDRZE GNIEŹNIEŃSKIEJ ZA CHRZEST POLSKI SPRAWOWANA PRZEZ POLSKI EPISKOPAT

OSTRÓW LEDNICKI -PO RAZ PIERWSZY ZABRZMI JUBILEUSZOWY DZWON, OGŁASZAJĄC 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI

15.04.2016

NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH ODBĘDĄ SIĘ UROCZYSTE OBRADY SEJMU I SENATU

16.04.2016

POZNAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE -ZEBRANIE PLENARNE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

STADION LECHA - SPOTKANIE EWANGELIZACYJNE ORAZ MSZA ŚWIĘTA Z ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Każdemu z dni obchodów towarzyszyć będzie specjalna symbolika:


 

 

Źródła:

www. 966.com.pl

www. chrzest966.pl

www.opoka.org.pl

 

 


10.04.2016r. Tydzień Biblijny

Od 10 do 16 kwietnia 2016 roku Kościół w Polsce przeżywa Tydzień Biblijny.

Mamy się z czego cieszyć! Już przez osiem kolejnych lat jako duszpasterze i moderatorzy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II możemy dziękować Panu Bogu za ten największy dar, jakim jest Jego Słowo, które – „gdy nadeszła pełnia czasu” – stało się ciałem i zamieszkało między nami w osobie Jezusa Chrystusa. Dar ten byłby jednak trudno dostępny, gdyby to samo Słowo Boga nie przyszło do ludzi pod postacią Pisma świętego.

To, dlatego Liturgia Słowa jest nierozdzielnie złączona z Liturgią Eucharystii, a sam Jezus z Nazaretu rozpoczyna swą publiczną działalność wezwaniem do nawrócenia, aby każdy człowiek mógł przyjąć głoszoną mu Ewangelię.

Prawdziwa wiara to wielka tajemnica:

  • Boga wkraczającego ze swą łaską w życie człowieka i człowieka włączającego się swoim miłosnym posłuszeństwem w życie Boga! Najlepiej wyraża się w modlitwie i w ofierze – w zjednoczeniu z modlitwą i Ofiarą Jezusa Chrystusa – Pana i Zbawiciela.

Niech ósmy Tydzień Biblijny będzie czasem modlitwy i wiary, które inspirują do poświęcenia na wzór Abrahama, Mojżesza, Maryi, Piotra i Kościoła apostolskiego! Dopiero tak rozumiana i przeżywana wiara jest błogosławieństwem i jednoczy z Błogosławionym!

Niech każdy werset Pisma Świętego będzie nam tak drogi jak wiadomość od przyjaciela którą nośmy w sercu, która pachnie Nim i powoduje że oczekujemy następnej i następnej i następnej.

„Zachęcam was, byście codziennie poświęcali kilka minut na lekturę Ewangelii i zobaczyli, co się wydarzy” – Ojciec Święty Papież Franciszek

 

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl


03.04.2016r. uroczystość Zwiastowania Pańskiego


Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego — Święto Wcielenia Bożego Słowa.


Maryja przyjmując Boże Słowo stała się pokorną. Służebnicą, Nową Ewą, która przez posłuszeństwo jest Matką nowej ludzkości. Najświętsza Ofiara, którą dzisiaj składamy, jest dziękczynieniem za cały plan zbawienia, który zaczął się wypełniać do momentu Wcielenia, przez poniżenie Bożego Syna na krzyżu i wywyższenie w zmartwychwstaniu, aby nas poniżonych przez grzech doprowadzić do chwały zmartwychwstania.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 25 marca i decyzją Episkopatu Polski ustanowiono ten dzień - Dniem Świętości Życia. Wyjątkowo w tym roku Kościół obchodzi ją 8 kwietnia, gdyż dzień 25 marca wypada w Wielkim Tygodniu i dlatego jest ona przeniesiona.

 

W obronie życia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie. Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: "Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa".

 

"W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród".

Kardynał Stefan Wyszyński

 "Wnośmy prawdziwy pokój w naszą rodzinę, otoczenie, miasto, kraj, w świat. Zaczynajmy od pokochania małego dziecka już w łonie matki. Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja - ponieważ jeśli matka może zabić własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?”.

Matka Teresa z Kalkuty 

 

www.niedziela.pl

http://liturgia.wiara.pl/


28.03.2016r. Święto Miłosierdzia Bożego

 

Święto to jest obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,

czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.


Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.


Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna.

Pan Jezus powiedział do Faustyny:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia(Dz. 299).Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).


Przygotujmy się duchowo do tej uroczystości ponieważ w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w prezbiterium naszego kościoła umieszczony zostanie obraz Jezusa Miłosiernego. 

 

http://www.milosierdzie.pl/


27.03.2016r. Niedziela Zmartwychwstania

Po męce, śmierci, zstąpieniu do piekieł, nareszcie - Zmartwychwstanie!!!!

25.03.2016r. Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

Św. Faustyna zapisała:
„Powiedział mi Pan, żeby tę koronkę odmawiać przez dziewięć dni przed świętem Miłosierdzia. Rozpoczynać się ma w Wielki Piątek.” (Dz. 796)
Jezus obiecał: „W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask.” (Dz. 796)Wybierz sobie odpowiedni dla Ciebie moment w ciągu dnia (Jezus nigdy nie wskazał konkretnej godziny na modlitwę KORONKĄ) i z ufnością zwróć się do Ojca:
Od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Miłosierdzia przeżywamy osiem dni z rzędu w randze uroczystości. Są to dni tak wielkiej radości, że poszczenie w tym czasie można by uznać za nadużycie i zaprzeczenie ich charakteru. Tak więc w piątek w Oktawie pokarmy mięsne można spożywać do woli.

Oktawa w rozumieniu kościelnym to przedłużenie świętowania uroczystości do okresu ośmiu dni. Oktawa to – jak naucza Kościół – „jeden wielki dzień świąteczny”. Odnosząc to do aktualnie przeżywanych przez nas dni, przez całe osiem dni codziennie przeżywamy Wielkanoc. Warto w tym kontekście zajrzeć do Liturgii, która permanentnie mówi nam o zmartwychwstaniu Chrystusa, a w modlitwie dnia podczas Modlitwy Eucharystycznej celebrans codziennie powtarza słowa: „stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa”.

http://dziennikparafialny.pl/24.03.2016r. Wielki Czwartek

Dziś świętowaliśmy Wielki Czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. 

W tym dniu w wielu parafiach odbywa się obrzęd obmywania nóg. czy jesteśmy gotowi, aby umyć nogi tym, których nie lubimy, którzy oskarżają nas o dwulicowość, którzy rzucają nam kłody pod nogi? Czy pozwolilibyśmy, aby Jezus umył nam nogi? To są pytania, na które każdy powinien sobie sam odpowiedzieć....


20.03.2016r. Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Rozpoczynamy Wielki Tydzień Męki Pańskiej. 
Dziś Niedziela Palmowa, którą Kościół upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.

25.02.2016r. List Pasterski Biskupa Gliwickiego na Wielki Post 2016 roku

„Wielkie jest miłosierdzie Boże”

Umiłowani Współpracownicy w kapłańskiej służbie,
Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

(…) Umiłowani! Nie wystarczy tylko wiedzieć, nawet dużo, o miłosierdziu i o nim nawet jak najpiękniej opowiadać. Do kierowania się postawą miłosierdzia trzeba dojrzewać. Konkretny program i konkretne czyny miłosierdzia zaczynają owocować dopiero w najtrudniejszym punkcie, od którego rozpoczyna się wzrost wszystkich miłosiernych uczynków: tym punktem jest przebaczanie każdemu, którzy wyrządzili zło, zadali ból, odebrali radość. To będzie nasze największe zwycięstwo osobiste. Tylko w taki sposób można chronić się przed brakiem nadziei iAszukaniem odwetu(...).

(...)Nie może też zabraknąć żarliwej modlitwy, bo ona otwiera drzwi do naszych serc. Módlmy się wzajemnie za nas wszystkich, byśmy wytrwali w dobrych postanowieniach na drogach miłosierdzia. Udział w nabożeństwach i rozważaniach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali iAinnych formach indywidualnych praktyk wielkopostnych niech umacnia z Chrystusem i Jego zwycięstwem nad wszelkich złem.

Na tę drogę miłosiernego trwania z serca Wam błogosławię.

Gliwice, w Środę Popielcową, dnia 10 lutego 2016 r.

Wasz biskup
+Jan Kopiec

Pełny tekst listu pod adresem: www.kuria.gliwice.pl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14