Parafia Barbara - Zabrze

Sakramenty - Eucharystia
Święta Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. W ten sposób staniemy się jednym Ciałem Chrystusa, Kościołem. (KKK [3] 1322, 1324, 1409)
Eucharystia jest po chrzcie i bierzmowaniu trzecim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim. Eucharystia jest mistycznym centrum wszystkich tych sakramentów, ponieważ historyczna ofiara Jezusa na krzyżu uobecnia się podczas przeistoczenia w sposób ukryty i bezkrwawy. Zatem celebracja Eucharystii stanowi „źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego” (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 11). Ku niej wszystko zmierza, ponad nią nie ma nic wyżej, po co jeszcze można by sięgać. Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał nawet swoją Krew. Nie wymyśliliśmy tego rytuału. Sam Jezus sprawował z uczniami Ostatnią Wieczerzę i uprzedził w niej swoją śmierć. Dał się swoim uczniom w znaku chleba i wina i polecił im odtąd i po Jego odejściu celebrować Eucharystię. „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1Kor 11,24).
 

Informacje dotyczące przygotowania do I Komunii Św.

●Przygotowanie do I Komunii Św. odbywa się przez cały rok przy swojej parafii (o przynależności do parafii decyduje miejsce zamieszkania nie szkoła)

●Dzieci klas III, oprócz religii w szkole, przychodzą raz w miesiącu na katechezę do parafii.

●I Komunia Św. w naszej parafii będzie 03 maja 2021 r.

o godzinie 10.30

●Pierwsze spotkanie z rodzicami odbędzie się 01.10.20 po mszy szkolnej

●Jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii, to przy zapisie należy przedstawić metrykę chrztu.

●Jeśli rodzice dziecka z innej parafii zdecydują się na przygotowanie w naszej parafi należy jeszcze dostarczyć zgodę Waszego proboszcza

●Prosimy o wypełnienie formularza zapisu dziecka i oddanie go księdzu proboszczowi odpowiedzialnemu za przygotowanie dzieci do I Komunii Św.

(formularz prosimy wypełnić czytelnie)

 

Formularz zgłoszenia dziecka do I Komunii Św.

Imię i Nazwisko

...............................................................................

Imiona rodziców

..............................................................................

Adres zamieszkania (telefon, mail)

..............................................................................

..............................................................................

Data urodzenia

.............................................................................

Parafia chrztu

.............................................................................

Przygotowanie do I Komunii Św. to nie tylko nauka katechizmu, ale także wprowadzenie dziecka w doświadczenie wiary poprzez praktykę życia we wspólnocie Kościoła. Niezbędne jest systematyczne uczestnictwo razem z dzieckiem we mszy św. w niedzielę. Bardzo ważny jest przykład wiary rodziców. Przypominamy, że msze św. w niedzielę są o godzinie 900i 1030. Msza św. szkolna w czwartek o 17.00.