Parafia Barbara - Zabrze

Parafia - O parafii


Proboszcz parafii:

Ks. Michał Nicpoń
mgr teologii
ust. 01.09.2019 r.
 Parafia:


Erygowanie Parafii: 07.12.2013
- Odpust w kościele parafialnym: 04. grudnia
- Wieczysta adoracja: 03. grudnia

Porządek Mszy św.:
soboty - 17.00
Pierwsze soboty miesiąca - 8.00
W tygodniu - 17.00
Msza szkolna - czwartek 17.00
niedziele - 9.00, 10.30

Liczba mieszkańców: 1250
Liczba wiernych: 947

Ulice należące do parafii: Gwarecka, Młodego Górnika, Pod Borem, Szybowa, Ziemska (wydzielone z parafii Wniebowzięcia NMP w Zabrzu Biskupicach)

Księgi metrykalne: od 7.12.2013 r.
Szkoły i przedszkola: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Kancelaria Parafialna czynna od poniedziałku do piątku pół godziny po mszach świętych. W niedziele i święta kancelaria jest nieczynna


 

Krótka historia

07 grudnia 2013roku na Osiedlu Młodego Górnika w Zabrzu bp Jan Kopiec ustanowił nową parafię i mianował proboszcza.

Diecezja ma trzecią parafię św. Barbary
KLAUDIA CWOŁEK /GN
Bp Jan Kopiec podpisuje dekret o ustanowieniu nowej parafii św. Barbary w Zabrzu. Obok ks. Krzysztof Domoracki, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
Uroczystość odbyła się w wigilię Niepokalanego Poczęcia NMP w kościele św. Barbary przy ul. Pod Borem. Powstał on ponad 30 lat temu w zaadaptowanym na ten cel kopalnianym domu kultury. Dotąd była to filia parafii Wniebowzięcia NMP w Zabrzu-Biskupicach.

Dekret o erygowaniu parafii i mianowaniu proboszcza odczytał ks. Krzysztof Domoracki, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.

Pierwszym proboszczem został ks. Tomasz Sękowski, od roku mieszkający przy kościele, duszpasterz więziennictwa i dotychczasowy wikary parafii Wniebowzięcia NMP w Biskupicach. Wprowadzony na urząd proboszcza złożył przysięgę wierności i akt wyznania wiary oraz otrzymał błogosławieństwo biskupa.

– Nieczęsto mamy radość uczestniczenia w tak podniosłej uroczystości i zdarzeniu, które świadczą o żywotności Kościoła. O żywotności wspólnoty w Jezusie Chrystusie, którą my stanowimy – mówił bp Jan Kopiec w homilii. Zwrócił w niej uwagę na znaczenie braterstwa i dawania świadectwa dojrzałości w wierze. Że człowiek pozostawiony sam, nie daje sobie rady, bo w świecie potrzebuje prowadzenia we wspólnocie jednej wielkiej rodziny. Tylko w tej wspólnocie z siłą i przekonaniem brzmi wyznanie wiary.

– Włączacie się jako samodzielna parafia do Kościoła, który jest na terenie naszej diecezji, a razem z naszą diecezją we wspólnocie Kościoła świętego. To naprawdę napawa ogromną radością i optymizmem – mówił bp Jan Kopiec. Dla niego to pierwsza parafia, którą powołał do życia odkąd został mianowany biskupem gliwickim w grudniu 2011 roku.

Biskup gliwicki podziękował księżom z parafii Wniebowzięcia NMP w Biskupicach, którzy od przeszło trzydziestu lat sprawowali tutaj opiekę duszpasterską. – Nowemu proboszczowi życzymy wszystkiego, co najlepsze, ale nade wszystko, by ukochał tę wspólnotę. By czuł się razem z wami, moi kochani, tym, który będzie znakiem realizowania się wielkich rzeczy – powiedział.

Na zakończenie Mszy św. podkreślił jeszcze znaczenie wolności, w jakiej Kościół może obecnie stanowić o sobie. – Każda taka decyzja o nowej parafii wymagała zawsze zgody i otwartości władzy świeckiej. Tak było w czasach cesarzy, tak było w czasach królów, tak było za dyktatury proletariatu. Dzisiaj cieszy, że w pełnej swobodzie, według potrzeb wspólnoty kościelnej, możemy tę parafię utworzyć. Myślę, że będzie to także dobrym prognostykiem dla dalszej współpracy – mówił, dziękując obecnej na uroczystości prezydent Zabrza za życzliwość.

Nową parafię tworzą ulice: Gwarecka, Młodego Górnika, Pod Borem, Szybowa i Ziemska. Jest to trzecia parafia św. Barbary w diecezji gliwickiej. Dwie pozostałe znajdują się w Bytomiu i Gliwicach (parafia wojskowa).