Parafia Barbara - Zabrze

Sakramenty - Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych oraz pogrzebu


  

Chrzest Święty

- akt urodzenia dziecka (odpis) oryginał do wglądu
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)

- jeżeli chrzestni są z poza parafii zaświadczenia z parafii zamieszkania o praktykowaniu wiary

 

I Komunia Święta

- świadectwo chrztu dziecka jeżeli dziecko nie było chrzczone w naszej parafii

 

Bierzmowanie

- świadectwo chrztu jeżeli chrzest odbył się w innej parafii,

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji w przypadku osób starszych

 

Sakrament Małżeństwa

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPISANIA PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO NA 3 MIESIĄCE PRZED DATĄ ŚLUBU:

- aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
- dowody osobiste
- świadectwo ukończenia katechizacji (dyplom ukończenia katechezy lub świadectwo szkolne)

 

DOKUMENTY KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE (NAJPÓŹNIEJ 2 TYGODNIE PRZED ŚLUBEM):
- zaświadczenia o uczestnictwie w: naukach przedślubnych, Dniu Skupienia dla narzeczonych oraz przygotowaniu do życia w rodzinie.
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy)

 

Pogrzeb katolicki

- akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej),
przekaz z parafii zamieszkania osoby zmarłej (jeśli zmarły nie jest z naszej parafii)