Parafia Barbara - Zabrze

Komunikaty

18.10.2020r. Komunikat - Wytyczne na czas pandemii

Wytyczne

dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

 

 

1)Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami na terenie Diecezji Gliwickiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla:

a)osób w podeszłym wieku,

b)osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

c)osób, które czują obawę przed zarażeniem.

 

2)W związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej w okresie obowiązywania ww. restrykcji.

 

Uczestnictwo we Mszy świętej i nabożeństwach w kościołach

 

1)W kościołach obowiązują następujące zasady, co do ilości wiernych, którzy mogą przebywać w kościele w czasie sprawowania liturgii: w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m kwadratowe; w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m kwadratowych powierzchni kościoła, w której wierni uczestniczą w liturgii.

 

2)Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta w obszarze kościoła powinni używać:

- wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie wynikające z przeciwwskazań medycznych,

- posługujący w kościołach

- służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej

- księża koncelebransi

3)Z obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej zwolniony jest jedynie kapłan przewodniczący liturgii.           

4)Zakazuje się uzupełniania kropielnic wodą święconą i kropienia nią wiernych.

 

5)Udzielanie Komunii Świętej.

a)Podczas każdej liturgii wiernym należy umożliwić przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę.

b)Należy pamiętać o zachowaniu odległości między osobami przystępującymi do Komunii Świętej, a także by osoby, które przyjmują Ciało Pańskie na rękę, spożyły je bezpośrednio przy kapłanie.

c)Kapłani i nadzwyczajni szafarze rozdający Komunię Świętą powinni bezpośrednio przed tą czynnością, jak i po niej zdezynfekować ręce.

           

            6) Zbliżająca się Uroczystość Wszystkich Świętych jest czasem większej ilości spowiedzi wiernych. Dlatego zachęca się by w miarę możliwości sakrament ten był sprawowany w tzw. otwartych konfesjonałach lub miejscach, które umożliwiają należyty dystans. W każdym przypadku należy jednak zadbać, by konfesjonał był należycie przygotowany i dezynfekowany. Zarówno kapłan jak i penitent powinni mieć zasłonięte usta i nos za pomocą maseczki lub przyłbicy ochronnej.

 

7)Sakrament namaszczenia chorych.

a)Dopuszcza się możliwość udania się do domu chorego z posługą sakramentalną. Należy jednak zrezygnować z tradycyjnej formy takich wizyt w pierwszy piątek lub sobotę miesiąca, a wizyty rozłożyć tak by jednego dnia odwiedzić jednego lub dwóch chorych, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia.

 

            8) Należy odwołać wszystkie pielgrzymki i wyjazdy duszpasterskie.

 

9)W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na okres przed Uroczystością i po niej.

 

10)W tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie.

 

11)Zamiast tego wiernych należy zaprosić na Msze Święte lub nabożeństwa kolędowe, zorganizowane w mniejszych grupach, których intencją będzie modlitwa za tych właśnie parafian.

 

12)Podczas Mszy Świętej należy odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi, jak również poświęcić wodę, którą wierni mogą zabrać do domów.

 

13)Należy zachęcić wiernych, by po powrocie do domów odprawili przygotowaną celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni, oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.


Pełny tekst dostępny na stronie kurii diecezji gliwickiej, pod adresem:

https://kuria.gliwice.pl/2020/10/17/wytyczne-dotyczace-zasad-bezpieczenstwa-i-higieny/


21.09.2020r. Informacje dotyczące przygotowania do I Komunii Św.

Informacje dotyczące przygotowania do I Komunii Św.

        Przygotowanie do I Komunii Św. odbywa się przez cały rok przy swojej parafii (o przynależności do parafii decyduje miejsce zamieszkania nie szkoła)

        Dzieci klas III, oprócz religii w szkole, przychodzą raz w miesiącu na katechezę do parafii.

        I Komunia Św. w naszej parafii będzie 03 maja 2021 r.

o godzinie 10.30

        Pierwsze spotkanie z rodzicami odbędzie się 01.10.20 po mszy szkolnej

        Jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii, to przy zapisie należy przedstawić metrykę chrztu.

        Jeśli rodzice dziecka z innej parafii zdecydują się na przygotowanie w naszej parafi należy jeszcze dostarczyć zgodę Waszego proboszcza

        Prosimy o wypełnienie formularza zapisu dziecka i oddanie go księdzu proboszczowi odpowiedzialnemu za przygotowanie dzieci do I Komunii Św.

(formularz prosimy wypełnić czytelnie)

 

 

Formularz zgłoszenia dziecka do I Komunii Św.

Imię i Nazwisko

...............................................................................

Imiona rodziców

..............................................................................

Adres zamieszkania (telefon, mail)

..............................................................................

..............................................................................

Data urodzenia

.............................................................................

Parafia chrztu

.............................................................................

Przygotowanie do I Komunii Św. to nie tylko nauka katechizmu, ale także wprowadzenie dziecka w doświadczenie wiary poprzez praktykę życia we wspólnocie Kościoła. Niezbędne jest systematyczne uczestnictwo razem z dzieckiem we mszy św. w niedzielę. Bardzo ważny jest przykład wiary rodziców. Przypominamy, że msze św. w niedzielę są o godzinie 900i 1030. Msza św. szkolna w czwartek o 17.00.


22.08.2020r. APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKIO PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH

Warszawa, dnia7 sierpnia 2020 roku
 
APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH
 
W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych.Apeluję do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych.Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki czemu parafie choć w trudniejszych warunkach mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim.Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi, może on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonychproszę o roztropność i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych.Na dalszy czas wypoczynku
i pracy wszystkim z serca błogosławię,
 
 
 
 
 Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
 
 
 

25.07.2020r. Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego

Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego z okazji wspomnienia św. Krzysztofa - patrona kierowców.
 
 

"Drodzy użytkownicy dróg”

                Przemieszczanie się towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Rosnąca w zawrotnym tempie mobilność to także efekt rozwoju kulturowego i technologicznego. Samochód i droga
to narzędzia mające ułatwiać życie i służyć integralnemu rozwojowi naszego społeczeństwa. Ciągły wzrost natężenia ruchu na naszych drogach jest pochodną postępu gospodarczego, społecznego
i turystycznego. Transport jednoczy ludzi, ułatwia dialog i kontakt społeczny, oraz ubogaca poprzez nowe odkrycia i spotkania. W zasadzie codziennie jako kierujący, piesi, pasażerowie, jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Nie bądźmy egoistami, nie myślmy jedynie o sobie aby w wielkim pośpiechu dotrzeć jak najszybciej do celu. Zauważajmy bliźnich, przecież każdy z nich ma swoje własne życie, marzenia, cele do zrealizowania. Każdy z nich ma bliskich dla których żyje. Nie niszczmy planów innych, nie wywołujmy niepotrzebnych łez, strasznej traumy rodzin, którą codziennie my policjanci obserwujemy na drogach naszego województwa. Jestem przekonany, że właśnie taka postawa charakteryzuje chrześcijańskiego kierowcę. Rodzi się ona z zachowania, które szanuje życie drugiego człowieka, a także zasady ustanowione w celu jego ochrony na drodze.

                Dziś zwracam się do Państwa:

   pieszych uczestników ruchu drogowego

- korzystajcie z chodników a jeśli ich nie ma przemieszczajcie się lewą stroną drogi;

- bądźcie ostrożni, również na przejściach dla pieszych;

- używajcie elementów odblaskowych.

   kierujących rowerami

- poruszajcie się na sprawnych, dobrze oświetlonych rowerach;

   kierowców samochodów

- pamiętajcie, że wasza nieostrożność może skończyć się czyjąś śmiercią, a zbyt wielu "spóźnionych” nie dojechało do celu;

- niech zdolności psychofizyczne, tak ważne podczas poruszania się po drogach nie będą zaburzone alkoholem lub innymi niedozwolonymi środkami, prowadząc do tragicznych zdarzeń, o których chociażby ostatnio było „głośno” w środkach publicznego przekazu,

                Niech moja prośba skłoni wszystkich do zastanowienia się nad naszym zachowaniem
i uchroni chociaż przed jedną tragedią na drodze, a jej przesłanie się spełni.

                W dniu kiedy wspominamy patrona kierowców Św. Krzysztofa życzę wszystkim z głębi serca „aby liczba powrotów była zawsze równa liczbie wyjazdów”.


25.07.2020r. Niesiemy Chrystusa. Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu.

Czym jest MIVA

MIVA - Mission Vehicle Association
(niem. Missions-Vekehrs-Arbeitsgemeintschaft) znaczy
Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu.

Motto MIVA brzmi: Obviam Christo czyli Niesiemy Chrystusa

  • na ziemi
  • na wodzie
  • w powietrzu

Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu oraz ujednolicenie różnych działań w tym zakresie na terenie kraju. Zajmuje się również promocją dzieła misyjnego pracy polskich misjonarz, a także wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach propagując model kierowcy – chrześcijanina (patrz 10 Przykazań dla Kierowców MIVA Polska). Prowadzi współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami w realizacji swoich zadań.

MIVA Polska powstała w 2000 roku - w roku Wielkiego Jubileuszu i działa jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Misjonarze polscy pracujący w ponad 90 krajach świata (przeważnie Trzeciego Świata) potrzebują naszej pomocy w zakupie różnych środków transportu: samochodów (terenowych), motocykli, rowerów, łodzi, silników do łodzi, traktorów a nawet zwierząt pociągowych. Odpowiednie, sprawne i bezpieczne środki transportu są bardzo ważne w pracy misjonarzy, bo pomagają w:

  • docieraniu do odległych kościołów i kaplic i prowadzeniu  regularnej pracy duszpasterskiej w wielu oddalonych od  siebie i trudno dostępnych miejscach;
  • transporcie chorych i potrzebujących pomocy; 
  • niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej; 
  • budowach kaplic, kościołów,  przedszkoli i szkół; 
  • ratowaniu ludzi w czasie klęsk żywiołowych czy wojny.

Pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie misyjnych środków transportu MIVA Polska organizuje co roku poprzez Akcję św. Krzysztof.


09.07.2020r. Nekrolog

Szczęść Boże 
Zmarła mama księdza Tomasza Sękowskiego, Bogumiła Sękowska 

Pogrzeb Pani Bogumiły odbędzie się w sobotę 
O godzinie 11.00
w Parafii św. Barbary w Bytomiu. 

01.07.2020r. Festiwal życia

Festiwal Życia 2020 z uroczego KOKOTKA przenosi się do parafii i dekanatów. 

W Zabrzu odbędzie się w parafii św. Józefa. 
MŁODZIEŻ gorąco zapraszamy do zgłaszania się na Facebooku lub bezpośrednio u ks. Marcina Wojtczaka. 
Młodzież z innych parafii w Zabrzu może zgłaszać się u swoich duszpasterzy. 

Program poniżej.

 
Niech Pan Bóg nas prowadzi w BUDOWANIU ARKI.31.05.2020r. Dektret Biskupa Gliwickiego

BISKUP GLIWICKI                                   Gliwice, 30 maja 2020 roku

 
 DEKRET

 W związku z nowymi wytycznymi władz państwowych dotyczącymi sytuacji epidemicznej w naszym kraju, na terenie Diecezji Gliwickiej, aż do odwołania, należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Zniesione zostają limity osób we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych podczas zgromadzeń liturgicznych, nabożeństw, nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy prywatnej. Zachowany zostaje w mocy obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności takich jak zakrywanie ust i nosa oraz regularne dezynfekowanie pomieszczeń.                      Z zachowania obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnieni są celebransi podczas sprawowania swojej funkcji oraz osoby wykonujące posługę lektora, kantora, psałterzysty i organisty w trakcie wykonywania swojej funkcji.

 2. Mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała, ale tylko wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowania osobnych ołtarzy. Należy przy tym zachować wskazane normy państwowe, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób, a także odpowiednie zalecenia sanitarne (zasłanianie ust i nosa lub odstęp 2 metrów). Zalecam natomiast adorację najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej oraz ramach popołudniowego nabożeństwa, zaś w oktawie w związku z wieczorną Mszą świętą, odprawić stosowne nabożeństwo Eucharystyczne. Podczas tych nabożeństw zaleca się wykorzystanie tekstów i obrzędy przeznaczonych na procesję Bożego Ciała (odczytanie jednej lub wszystkich Ewangelii oraz odmówienie przypisanych do wybranego lub wszystkich ołtarzy modlitw błagalnych).

 3. Częściowo przywraca się do swojej posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, którzy w czasie Mszy świętej mogą pomagać kapłanom i diakonom w udzielaniu Komunii świętej z zachowaniem właściwych przepisów liturgicznych. Nadal pozostaje w mocy zakaz zanoszenia przez nich Komunii świętej chorym; ta posługa pozostaje, zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem, w kompetencji kapłanów i diakonów.

 4. Zezwala się na przywrócenie do służby podczas celebracji liturgicznych i nabożeństw ministrantów – także tych poniżej 13 roku życia – Dzieci Maryi i Młodzieży Maryjnej, o ile rodzice w poszczególnych przypadkach nie wyrażą sprzeciwu.

 5. Należy przywrócić regularne sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w kościołach i kaplicach publicznych. Miejscem sprawowania tego sakramentu powinny być w pierwszym rzędzie konfesjonały otwarte. Kratka w każdym konfesjonale powinna być z obu stron zabezpieczona odpowiednią folią. Wszystkie konfesjonały – szczególnie zamknięte – powinny być regularnie dezynfekowane. Zaleca się by tak spowiednik jak i penitenci na czas spowiedzi zasłaniali usta i nos.

 6. Według roztropnej oceny rządców parafii, po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za formację, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności takich jak: zasłanianie ust i nos, odpowiednia odległość między osobami, dezynfekcja dłoni, regularna dezynfekcja pomieszczeń, dopuszczona jest organizacja spotkań formacyjnych dla grup parafialnych. W przypadku grup dziecięcych i młodzieżowych należy bezwzględnie wziąć pod uwagę ewentualny sprzeciw rodziców.

 7. Przywraca się zwyczajną formę sprawowania liturgii pogrzebowej. Tym samym ponownie możliwe jest odprawienie Mszy świętej pogrzebowej w obecności doczesnych szczątków zmarłej osoby. Zarówno podczas celebracji sprawowanych w kaplicy przedpogrzebowej (którą należy często dezynfekować), w kościele, na cmentarzu a także podczas konduktu pogrzebowego należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa (w pomieszczeniach zasłanianie ust i nosa zgodnie z wyżej podanymi zasadami, w przestrzeni otwartej zachowanie odpowiedniej odległości lub zasłanianie ust i nosa).

 8. Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

† Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

 

ks. Sebastian Wiśniewski

kanclerz Kurii


30.05.2020r. Dyspensa - odwołanie

BISKUP GLIWICKI                                                    Gliwice, 30 maja 2020 roku

 

 

DYSPENSA

 

 

            Mając na uwadze wskazania przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, znoszące limit liczby wiernych w kościołach, z dniem 7 czerwca br., odwołuję ogólną dyspensę zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz aktualnie przebywających na jej terytorium z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.

 

            Jednocześnie udzielam dyspensy od powyższego obowiązku osobom starszym, z objawami infekcji i tym, które czują obawę przed zarażeniem.

 

 

 

 

 

† Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

 


24.05.2020r. Boże Ciało 2020

 

8 POMYSŁÓW NA ŚWIĘTOWANIE BOŻEGO CIAŁA

 
 

Przygotuj Dywan Kwiatowy

Stwórz z rodziną, młodzieżą i wszystkimi chętnymi dywan kwiatowy na procesję

Bożego Ciała wewnątrz kościoła. Dywan ułożony z ziół i kwiatów we wzory, po

którym przejdzie ksiądz z monstrancją dodaje wyjątkowego uroku kościołowi i

podkreśla wagę wydarzenia jakim jest Procesja Bożego Ciała. Dywan kwiatowy

zorganizować należy z dużym wyprzedzeniem czasowym po uzgodnieniu z

miejscowym Księdzem Proboszczem. Należy przygotować m. in. kwiaty i wzory.

Wszystkie etapy tworzenia dywanu są przedstawione w formie opisowej, a także

video na stronie - http://bozecialo.info.pl/7-jak-przystroic-parafie.html. Poza tym

każda parafia przygotowująca Dywan Kwiatowy otrzyma pakiet 100 śpiewników

od Fundacji. Wystarczy wypełnić formularz na powyżej podanej stronie.

 
 

 

Stwórz „Kwiat dla Jezusa”

Przygotuj z całą rodziną kreatywny „Kwiat dla Jezusa”, który będzie wykonany z

dowolnego materiału – bibuły, papieru, plastiku czy metalu. Po zakończeniu

wspólnej pracy nad nim ofiarujcie go w kapliczce lub kościele, jeśli miejscowy

Ksiądz Proboszcz udzieli zgody. Zachęcamy jednocześnie do wzięcia udziału w

konkursie z nagrodami na najpiękniejszy „Kwiat dla Jezusa”, który

rozstrzygniemy po Bożym Ciele (szczegóły na bieżąco pojawiać się będą na

facebook’owym profilu fundacji).

 

Przystrój parapet i okno

Długa tradycja przystrajania parapetów i okien na czas przejścia Najświętszego

Sakramentu przez ulice miejscowości jest wyrazem pamięci i uczczenia tego

wyjątkowego wydarzenia. Stworzenie ozdób będzie okazją do wspólnego

świętowania wraz z rodziną. Gdyby nie było możliwe zostawienie w kościele

kreatywnego „Kwiatu dla Jezusa”, zaadoptować go można do przygotowanej

kompozycji na oknie i parapecie.

 
 

 

Przejdź prywatną procesję

W tym roku nie będziemy mieli okazji przejść procesyjnie z całą wspólnotą

lokalną, ale prywatnie z rodziną już tak. Pamiętajmy, aby zachować wszystkie

środki ostrożności wymagane związku z pandemią. Udaj się do kapliczki albo

najlepiej do kościoła, gdzie będziesz mógł adorować Najświętszy Sakrament.

©„Orszak Trzech Króli – Fundacja”, 1% OPP - KRS 0000367605, REGON 142617590; www.orszak.org

ul. Poezji 19, 04-994 Warszawa; tel. +48 512 791 165, e-mail: kontakt@orszak.org;

 
 

Adoruj Najświętszy Sakrament

Zorganizuj parafialną adorację Najświętszego Sakramentu, wykorzystując

rozwiązanie wcześniejszych zapisów. Każdy parafianin mógłby zapisać się w

wybranym przedziale czasowym (np. 15 minutowych), tak aby zachować wymogi

bezpieczeństwa. Zapisy można przeprowadzić poprzez formularz wystawiony

przy wyjściu z kościoła lub na stronie internetowej parafii. Propozycje adoracji

należy uzgodnić z miejscowym Księdzem Proboszczem. Jeśli nie byłoby takiej

możliwości to udaj się ze swoją rodziną na prywatną adorację.

 
 

 

Zaśpiewaj dla Jezusa

Boże Ciało to także pieśni eucharystyczne, które zazwyczaj wyśpiewujemy na

ulicach miast. Tym razem zaśpiewajmy wspólnie w gronie rodzinnym w domu lub

według możliwości w kościele na adoracji Najświętszego Sakramentu. Na tę

okazję na stronie naszego sklepu (https://sklep.orszak.org/) można kupić

śpiewniki na Boże Ciało (pakiet po 10 sztuk) z wieloma pieśniami

eucharystycznymi. Istnieje także specjalny pakiet rodzinnych śpiewników na cały

rok – patriotyczny, kolędowy, wielkopostny i na Boże Ciało, który także jest w

ofercie sklepu.

 
 

 

Przyjmij Komunię Duchową

Będąc na adoracji w kościele, przy kapliczce lub w każdym innym miejscu

możesz przyjąć Komunię Duchowa. Polega ona na nawiązaniu duchowej łączność

z Jezusem ukrytym w Sakramencie. Wystarczy prosta formuła słowna: Pragnę

Cię przyjąć, Panie, z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła

Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.

 
 

 

Napisz kartkę do kapłana

Eucharystia nie byłaby możliwa bez kapłanów. Dlatego podziękuj im za ich

posługę chleba i wina, które codziennie przemieniają w Ciało i Krew Pańską.

Napisz list lub stwórz z całą rodziną laurkę i przekaż ją osobiście lub listownie

wybranemu kapłanowi.

 
 

 

Zadzwoń do bliskiej osoby

Skoro już przyjąłeś Komunię Duchową to zanieś Chrystusa drugiemu

człowiekowi. Boże Ciało to czas dziękczynienia za Ciało i Krew Chrystusa. Znajdź

moment, aby podziękować Bogu, ale również konkretnej bliskiej osobie – matce,

ojcu, siostrze, bratu, przyjacielowi. Zadzwoń sam lub wspólnie z rodziną.

 

 

__

 
 

 

 

Więcej dowiesz się na stronie - www.bozecialo.info.pl

Dołącz do wydarzenia na Facebooku -

https://www.facebook.com/events/242640070346535/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14