Parafia Barbara - Zabrze

Komunikaty

24.02.2016r. Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016

Od 25 lipca do 31 lipca br. w Krakowie odbędą się XXXI Światowe Dni Młodzieży

..............................................

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

Tematem tego pięknego spotkania są słowa: 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

Ojciec Święty Franciszek wybrał na motto piąte z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego. Chciał podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to one są sercem nauczania naszego Pana. Jezus, w swoim pierwszym Kazaniu, zostawił nam osiem wskazówek postaw, przybliżających ludzi do Królestwa Niebieskiego.

Powiązanie miejsca spotkania młodzieży w Krakowie z tematem kolejnego spotkania prowadzi pielgrzymów do Iskry Miłosierdzia, która od czasu objawienia się Jezusa Miłosiernego Św. s. Faustynie, promieniuje z krakowskich Łagiewnik na cały Kościół Powszechny. Kraków jest szeroko znany jako światowe centrum nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia - młodzi ludzie, którzy przybędą do Polski, na pewno zechcą nawiedzić miejsce objawień, grób Świętej Faustyny Kowalskiej i sanktuarium, czyli miejsce zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał św. Jan Paweł II.

Co ciekawe, treści zawarte w piątym błogosławieństwie podsumowują także dwa pierwsze lata pontyfikatu Papieża Franciszka, w czasie których wkładał wielki wysiłek w to, by pokazać Kościołowi miłość Boga względem człowieka i konieczność okazywania sobie nawzajem miłosierdzia. 


„Czytajcie Błogosławieństwa, to wam dobrze zrobi”

Papież Franciszek, Rio de Janeiro

Wszystkie informacje na oficjalnej stronie ŚDM: 

www.krakow2016.com

17.02.2016r. Nabożeństwo "Gorzkie Żale"


"Gorzkie żale" to zbiór pieśni o Męce Pańskiej śpiewanych w każdą niedzielę Wielkiego Postu. To typowo polskie nabożeństwo. 

Powstało w Warszawie na przełomie XVII i XVIII wieku.Gorzkie żale rozpoczynają się Pobudką (inaczej Zachętą).                                    

Następnie czytana jest intencja modlitwy wraz z informacją o treści rozważań,                

a następnie śpiewane są następujące pieśni: 

 

  • Hymn
  • Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
  • Rozmowa duszy z Matką Bolesną (tradycja nakazuje śpiewanie zwrotek nieparzystych kobietom, a parzystych mężczyznom)
  • Suplikacja" Któryś za nas cierpiał rany

 

Po tym może nastąpić kazanie pasyjne.

Na koniec celebrans błogosławi Najświętszym Sakramentem.

 

Nie wiadomo kto jest autorem pieśni. Po raz pierwszy ogłosił je drukiem ks. Wawrzyniec Stanisław Benik, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy świętego Wincentego a' Paulo, w 1707 roku.

Tytuł wydanej przez niego książeczki był typowo barokowy: "Snopek Myrry z Ogroda Gethsemańskiego albo żałosne Gorzkiey Męki Syna Bożego [...] rospamiętywanie".

Mirra to jeden z darów, jaki trzej królowie złożyli Bożemu Dzieciątku. Dar mirry był zapowiedzią męki i śmierci zbawczej Chrystusa.

Nazwa "Gorzkie żale" upowszechniła się później. Pochodzi oczywiście od pierwszych wyrazów pieśni: "Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie".

Barokowa pobożność

Rozważanie Męki Pańskiej ma naturalnie o wiele starszą tradycję. Na początku XVIII wieku wciąż odprawiano misteria pasyjne, mające swe korzenie w średniowieczu. Pobożność ludzi baroku, pełna emocji, charakteryzująca się osobistym przeżywaniem Męki Pańskiej, potrzebowała jednak nowych form nabożeństw. Takich, które nie tylko relacjonowałyby biblijne wydarzenia, ale też pozwalały ludziom łatwiej wyobrazić sobie to, co czuł Chrystus.

Zapewne więc nieprzypadkowo nowe nabożeństwo, "Gorzkie żale", są dziełem nowego zakonu – Misjonarzy św. Wincentego a' Paulo, zgromadzenia, które powstało w 1625 roku.

Do Polski pierwsza grupa Misjonarzy przybyła w listopadzie 1651 r. na życzenie królowej Marii Ludwiki Gonzagi. Królowa ofiarowała im drewniany domek i kapliczkę w okolicy dzisiejszego kościoła św. Krzyża w Warszawie.

Na wzór jutrzni

Pełni zapału zakonnicy starali się ułożyć nowe pieśni, które bardziej odpowiadałyby pobożności wiernych. W kronikach Bractwa zachowały się zapiski mówiące o tym, że stare, tłumaczone      z łaciny pieśni, są często dla ludu niezrozumiałe.

Misjonarze więc opracowali własne nabożeństwa. Jego strukturę ułożono na wzór jutrzni – jednej z modlitw brewiarza.

Nabożeństwo, rozpoczynane pieśnią o charakterze pobudki, wzywającą wiernych do prawdziwie głębokiego przeżywania ofiary krzyżowej Jezusa, składa się z trzech części, tak jak jutrznia składa się z trzech nokturnów. Każda część zawiera trzy pieśni, wprowadzane krótkim podaniem intencji (porównywalnej z czytaniem w liturgii brewiarzowej).

Melodie śpiewów wchodzących w skład "Gorzkich żalów" są oryginalne, ale nawiązują do wcześniejszych pieśni.

Nowe nabożeństwo wyjątkowo szybko rozprzestrzeniło się po całym kraju. W XVIII wieku odprawianie "Gorzkich żalów" łączono zazwyczaj z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, od którego rozpoczynano celebrację. Po odśpiewaniu trzech części "Gorzkich żalów" głoszono kazanie pasyjne. Następnie ruszała procesja ze świecami, po której udzielano końcowego błogosławieństwa.

 

http://liturgia.wiara.pl


08.02.2016r. Rekolekcje parafialne 2016

Od niedzieli 14 lutego, będziemy przeżywali w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. 

Prowadzić je będą Franciszkanie z naszego dekanatu. 

Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian do uczestnictwa w rekolekcjach, które potrwają od niedzieli do wtorku.


07.02.2016r. Popielec

Od ciemnej grudki prochu; która smoli ręce, 
z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę, 
cichutka radość wzbiera. 

O rzuć prochu więcej, 
na warkocz, na czuprynę, w książeczki, na brodę…
Bo przecież od tej grudki – wiosna w drzwiach kościoła.

(…) będzie więcej spowiedzi i dobrych przyrzeczeń, 
wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki,
a wszystko się rozpocznie po prostu od Środy, 
i właśnie od popiołu… 
od smolącej grudki. 

/ Ks. Jan Twardowski / 

Popielec, Środa Popielcowa.
Jest pierwszym dniem Wielkiego Postu, który przypada na 40 dni przed Wielkanocą (nie licząc niedziel, które są pamiątką Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa)
każdy dorosły katolik jest zobowiązany do tzw. postu ścisłego, tzn. ilościowego ijakościowego.

Posypujemy w tym dniu nasze głowy popiołem, na znak pokuty i chęci nawrócenia

  

To, że człowiek z niczego powstał, nie jest jeszcze tragedią. 
Nawet jak się w proch rozsypie, 
to może z prochu powstać. Do nowego życia. 
Myślę, że każda spowiedź jest powstaniem z prochu. Także każde nawrócenie. 

/ks. Jan Twardowski /


31.01.2016r. Czy współczesnemu człowiekowi potrzebna jest gromnica ?

Czy współczesnemu człowiekowi potrzebna jest gromnica?
.....................................................................................................................

Gromnica to świeca inna niż wszystkie. Jest ona związana z jednym z najstarszych świąt w chrześcijaństwie – Ofiarowaniem Pańskim. W Polsce to święto ma charakter maryjny i nazywane jest także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa ta pochodzi od gromnic - świec przynoszonych do świątyni, by kapłan je pobłogosławił. Potem zabiera się je do domu i zapala w razie grożących niebezpieczeństw. Na Wybrzeżu świece zapalają często matki i żony oczekujące na powrót mężów i synów z mórz i oceanów, szczególnie gdy za pośrednictwem mediów dowiadują się o katastrofach na morzu.

Święto Ofiarowania Pańskiego obfituje w symbole. Płonąca świeca jest symbolem Chrystusa. Światło w rękach wiernych oznacza płomień ich żywej wiary, z którą powinni iść na spotkanie ze Światłem najdoskonalszym. Nikt inny nie przebije ciemności grzechów, jedynie Światło, jakim jest Jezus, a to Światło swoimi rękami podaje nam Maryja. Całe więc życie chrześcijanina powinno się spalać – na wzór świecy – w służbie Bogu i bliźnim. Dlatego światło jest obecne w najważniejszych dla nas wydarzeniach, od chrztu aż do śmierci. W czasie chrztu dziecko otrzymuje zapaloną świecę. Ta świeca towarzyszy mu później przez całe życie. Pali się ją w czasie I Komunii św., modlitwy dziękczynnej za otrzymane łaski, modlitwy nad chorym i w chwili śmierci.

Z gromnicą wiąże się wiele legend i podań, przenikniętych miłością i ufnością do Bożej Opiekunki. Zapalony płomień gromnicy doniesiony do domu po Mszy św. ma zwiastować zgodę i miłość w rodzinie. Dawniej z zapaloną gromnicą obchodzono całe obejście, przyklękając na każdym progu i na każdym rogu, by złe moce nie miały dostępu do domu. Gromnicą wypalano znak krzyża na belce sufitowej, co miało chronić przed letnimi burzami i piorunami. Światło gromnicy miało też chronić przed atakami dzikich zwierząt, zwłaszcza wilków. Znany jest obraz Piotra Stachiewicza przedstawiający pokrytą śniegiem i pogrążoną we śnie wieś, do której zbliża się stado wygłodniałych wilków. Pomiędzy domami, w jasnej szacie kroczy Maryja i gromnicą odgania wilki. Symbolika obrazu jest oczywista - to jasność światła zwycięża mroki zła i grzechu. Dzisiaj także, jak złe wilki, chcą nas opanować duchy ciemności. Waśnie rodzinne i narodowe, nałogi, brutalność, kłamstwo i niesprawiedliwość czynią wielkie spustoszenie. I właśnie u Maryi człowiek szuka wsparcia, ufając, że Matka Boża przeprowadzi wiernych czcicieli przez bramę śmierci ze światłem gromnicy w ręku.

ks. Edmund Skalski
http://pielgrzym.pelplin.pl/

24.01.2016r. Odwiedziny duszpasterskie zakończone

24.01.2016 zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie. ...........................................    Dziękuję wszystkim Parafianom za miłe przyjęcie, za wspólną modlitwę i za cenne uwagi dotyczące naszej parafii. I, oczywiście, za ofiary kolędowe. Bardzo się cieszę, że spotkało się z przychylnością parafian moje codzienne zapraszanie na mszę świętą tych, którzy w danym dniu przyjmują odwiedziny duszpasterskie. 

22.01.2016r. święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła

25 styczeń 2016

.............................

Nawrócenie Szawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele.

 

Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.


11.01.2016r. święto Chrztu Pańskiego.


W niedzielę 10 stycznia, Kościół katolicki obchodził w liturgii święto Chrztu Pańskiego.

 

Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki. 

Podczas tej Mszy świętej, dziękowaliśmy Bogu za sakrament chrześcijańskiej inicjacji, 

a obrzęd pokropienia wodą święconą, przypomniał nam moment chrztu świętego.


30.12.2015r. Wyruszmy w orszaku


6 stycznia w Zabrzu po raz kolejny odbędzie się edycja Orszaku Trzech Króli. 
W tym roku i my -czyli Parafia św. Barbary- jesteśmy zaproszeni do udziału. 
O godz. 14.00 wyruszymy spod kościoła św. Kamila i udamy się, przy śpiewie kolęd do kościoła św. Anny. 

Tradycyjnie, kulminacyjnym momentem Orszaku będzie oddanie pokłonu Dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie w stajence ustawionej na placu przed kościołem pw. św. Anny. 
Później nastąpi wspólne kolędowanie.

Czerwony akcent kolorystyczny w stroju będzie mile widziany. 

Bardzo gorąca prośba o pozytywny odzew i zgłoszenia do ks. proboszcza.
Jeśli okaże się że będzie nas więcej, wynajęty zostanie autobus, który nas zawiezie na ul. Dubiela, a po zakończeniu pochodu odbierze spod kościoła św. Anny).

Patronat honorowy nad Orszakiem objął biskup gliwicki Jan Kopiec.

30.12.2015r. Wizyta duszpasterska

C+M+B 2016

Christus mansionem benedicat = Niech Chrystus błogosławi temu domowi

..........................................


Kapłan w imieniu samego Chrystusa przychodzi pobłogosławić dom i jego mieszkańców.

Przychodzi by pomodlić się w miejscu, gdzie każdy z nas buduje domowy kościół.

Na pewno jest to też okazja do poznania się, do rozmowy o oczekiwaniach i potrzebach względem Kościoła i parafii.

Przygotujmy się do tego spotkania. 

Przygotujmy nasze serce, ale też przygotujmy nasz dom.

Stół nakryjmy białym obrusem, postawmy na nim krzyż, świece, pismo święte.

Przygotujmy wodę święconą, (jeżeli ktoś nie ma wody święconej może o nią poprosić w kościele).


Tematem, który budzi najwięcej kontrowersji i komentarzy są oczywiście ofiary składane przy okazji kolędy.

Ofiara pieniężna nie jest warunkiem wizyty duszpasterskiej!

Jeżeli nie stać nas na złożenie ofiary, nie musimy się z tego powodu tłumaczyć, ani czuć się nieswojo.


Na co są przeznaczone te pieniądze?

Ofiary przeznaczone są na wiele celów: na utrzymanie kościoła, na remonty, ogrzewanie kościoła, etc.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14