Aktualności

06.05.2020r. Komunikat Duszpasterstwa Rodzin DG dot. Przygotowania do małżeństwa

Gliwice dn. 05.05.2020 r.

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA W CZASIE PANDEMII
Komunikat Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej


1. KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA
Ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa proboszcz
parafii jest zobowiązany do zorganizowania przygotowania nupturientów w ramach
nauk przedślubnych do przyjęcia małżeństwa kanonicznego.
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej informuje, że istnieje możliwość organizacji
katechez grupowych z zachowaniem sanitarnych wymogów bezpieczeństwa. Spotkania
odbywają się formie nabożeństw. Nupturienci, którzy chcą odbyć przygotowanie do
małżeństwa zapisują się w kancelarii parafii prowadzącej przygotowanie. Katechezy
należy prowadzić w budynku kościoła lub kaplicy (nie w salkach katechetycznych).
Liczbę uczestników spotkania określa się zgodnie z zasadą 1 osoba na 15 m 2 . W trakcie
spotkania z nupturientami konieczne jest, aby wszystkie uczestniczące w spotkaniu
osoby miały zasłonięte usta i nos.
Osoby prowadzące spotkania powinny przestrzegać minimum programowego
określonego przez Konferencję Episkopatu Polski. (por. Pierwszy Synod Diecezji
Gliwickiej (2017-18). Statuty, nr 51).
Zaświadczenie o odbyciu przygotowania, zawierające poruszoną tematykę, należy
dołączyć do protokołu przedślubnego.
Zawiesza się do odwołania nadzwyczajną formę bezpośredniego przygotowania do
zawarcia małżeństwa, zwaną weekendową.
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej prowadzi również przygotowanie do
małżeństwa drogą online. Więcej informacji na temat nauk w takiej formie dostępne
jest na stronie Duszpasterstwa Rodzin.
Przykładowe miejsca, gdzie można odbyć nauki:
Bytom – Parafia św. Jacka.
Gliwice – Parafia Chrystusa Króla.
Lubliniec – Parafia św. Stanisława.
Pyskowice – Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
Rudy – Sanktuarium Matki Bożej Pokornej.
Zabrze – Parafia św. Anny.

2. SAKRAMENT POKUTY DLA NARZECZONYCH
Narzeczonym należy dać możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Proboszcz
parafii, gdzie odbędzie się ślub, jest zobligowany do zorganizowania bezpiecznych
warunków do odbycia spowiedzi przedślubnej. Potwierdzenie spowiedzi należy
dołączyć do protokołu przedślubnego.
3. PORADNIA RODZINNA
Spotkania w Parafialnych Poradniach Rodzinnych mają charakter formacyjno-
edukacyjny. W trakcie spotkania z nupturientami konieczne jest zachowanie
sanitarnych wymogów bezpieczeństwa. W trakcie spotkania doradcy życia rodzinnego
i narzeczeni powinni mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać zasady
dystansowania społecznego. Regułą pozostaje zrealizowanie 3 spotkań w Poradni Życia
Rodzinnego przed ślubem i należy zrealizować je w takiej właśnie formie. (por.
Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty, nr 54). Natomiast jeżeli
nupturienci nie zdążą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach należy je przenieść na
czas po ślubie. Odbycie spotkań w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnej należy
odnotować na stosownym druku, który jest dołączany do protokołu przedślubnego.
4. DATA ŚLUBU
Duszpasterze są zobowiązani do tego, aby umożliwić nupturientom przełożenie
terminu zawarcia małżeństwa kanonicznego na czas bardziej dogodny. Rozważając
przeniesienie ślubu i wesela na inny termin, można w tej wyjątkowej sytuacji wziąć pod
uwagę również piątek. W tym przypadku należy poinformować narzeczonych
o konieczności uzyskania stosownej dyspensy od proboszcza parafii, na terenie której
będzie odbywało się wesele.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. Waldemar Niemczyk
Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego
Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie

30.04.2020r. Akcja: "Maseczka w miasto"

Szczęść Boże, 

Czas pandemii to trudny czas dla nas wszystkich, który prawdopodobnie potrwa jeszcze kilka miesięcy. Zależy nam, by każdy mieszkaniec Zabrza w tym najbliższym czasie miał łatwy dostęp do maseczek ochronnych dla siebie i swoich najbliższych. 

Dlatego inicjujemy akcję „Maseczka w miasto", polegającą na rozdawaniu mieszkańcom maseczek ochronnych. Maseczkobus - autokar Muzeum Górnictwa Węglowego będzie wyjeżdżał w różne rejony naszego miasta, a nasi pracownicy będą rozdawali maseczki. 

Chcemy zaprosić zabrzańskie parafie do przyłączenia się do akcji. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie zdziałać dużo więcej. Taka jest też idea tej inicjatywy, aby jednoczyć się w wspólnej sprawie. 

Być może przy parafii działają wspólnoty, które chętnie wsparłyby tę inicjatywę? Włączyć się może także każdy parafianin. W jaki sposób? Przekazując nam materiały, nici, gumki do szycia maseczek. Może ktoś w domu ma materiał, który może przekazać. Może ktoś potrafi szyć i również chciałby się przyłączyć? 

Gorąco prosimy o nagłośnienie akcji poprzez udostępnienie materiałów o niej na stronie parafii oraz profilu FB parafii. Można też plakat wydrukować i zawiesić na parafii. Zależy nam, by jak najwięcej mieszkańców dowiedziało się o akcji, a pomoc trafiła też do tych najbardziej potrzebujących. 

Akcja planowana jest na najbliższe tygodnie. Pierwszy wyjazd maseczkobusu będzie miał miejsce już jutro. Będziemy na parkingu przy Hotelu Ibis (ulica Jagiellońska 4), rozdając maseczki uszyte przez pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego. Następnie 7 maja maseczkobus pojawi się przy pomniku Pstrowskiego. Dalszy rozkład jazy przedstawimy lada dzień, planowane są kolejne dzielnice. 

 

Do włączenia się do akcji zapraszamy wszystkich, także zabrzańskie instytucje, lokalne przedsiębiorstwa. Mamy świadomość, że obecna sytuacja pandemii może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Chcemy zadbać o nasze zdrowie i zwiększyć bezpieczeństwo w mieście. 

Całą inicjatywę swoim patronatem objęła Pani Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik, apelując o włączenie się wszystkich chętnych do pomocy.


18.04.2020r. Zbiórka na respirator

Drodzy diecezjanie,

przed kilkoma dniami Biskup Gliwicki zwrócił się do Was z prośbą o włączenie się w zbiórkę na zakup respiratora. Pragniemy Was poinformować jaki jest stan zbiórki na dzień 10 kwietnia br.  Do zbiórki włączyły się w sumie 954 osoby prywatne i prawne, które łącznie wpłaciły kwotę 333 545,77 PLN. Z zebranej kwoty opłacono już faktury na dwa respiratory oraz jedną fakturę na 100 kombinezonów ochronnych dla pracowników służby zdrowia. Jeden, czyli trzeci respirator został opłacony ze środków własnych diecezji. Po okresie świątecznym, z pozostałych jeszcze środków, opłacone zostaną kolejne faktury na sprzęt medyczny, który wskażą zainteresowane placówki służby zdrowia. Jeżeli ktoś ma możliwość włączenia się jeszcze w ogłoszoną zbiórkę, to bardzo o to prosimy. Koniec zbiórki przewidziany jest na dzień 30 kwietnia br.

www.kuria.gliwice.pl


10.04.2020r. Dekret Biskupa z dnia 09.04.2020

BISKUP GLIWICKI

Gliwice, dnia 09 kwietnia 2020 roku

 Nr 500/20/A

DEKRET

 

            W związku z przedłużeniem ograniczeń wprowadzonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, należy na terenie Diecezji Gliwickiej przestrzegać, do odwołania postanowień dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku, w tym szczególnie sprawowanie Mszy św. bez udziału ludu (sine populo).

  

 

                                                                                              + Jan Kopiec

                                                                                            Biskup Gliwicki

  

                Ks. Sebastian Wiśniewski

                          Kanclerz Kurii


03.04.2020r. Zbiórka na respirator

Czcigodni Księża,
Szanowne Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Diecezjanie!

Obecnie przeżywany czas pandemii jest momentem, kiedy wiele środowisk jednoczy się w trosce o zdrowie i życia człowieka. Najbliżej chorych są przedstawiciele służb medycznych: lekarze, ratownicy, pielęgniarki, pracownicy szpitali i przychodni. Oni to, najczęściej z dala od splendoru świateł, diagnozują pacjentów, prowadzą ich leczenie i nierzadko ratują życie. Ich obecność była od zawsze nadzieją dla chorych, którzy w cierpieniu szukali tak wsparcia Boga, jak i ludzkiej pomocy.

Aby wykonywać swoją pracę, służba zdrowia potrzebuje również odpowiedniego sprzętu. Na chwilę obecną kluczowe znaczenie mają respiratory, które są niezbędne w leczeniu ludzi z poważnymi zaburzeniami oddechowymi. Na terenie diecezji gliwickiej zostało już zakupione takie urządzenie jako dar Diecezji Gliwickiej dla Oddziału Pulmonologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Ponieważ potrzeby są bardzo duże, chcielibyśmy wesprzeć kolejną placówkę medyczną – szpital. Stąd zwracam się z apelem i prośbą do osób duchownych, konsekrowanych oraz świeckich – tworzących Kościół Gliwicki – o włączenie się w dzieło zakupu kolejnego respiratora. Nasza pomoc uratuje komuś życie, a medykom umożliwi realizowanie ich powołania w tych bardzo trudnych warunkach.

Środki potrzebne na zakup urządzenia można wpłacać na rachunek bankowy:

Diecezja Gliwicka ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice

Bank Pekao SA I/O Gliwice nr 60 1240 1343 1111 0000 2337 5479,

koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu: RESPIRATOR.

W imieniu swoim oraz pracowników i pacjentów szpitala bardzo dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzą pozytywnie na ten apel. Wiara okazuje się prawdziwa wówczas, gdy staje się miłością – nawet jeśli to miłość wobec anonimowych chorych. Proszę też nieustannie o modlitwę do Boga o ratunek dla nas i ustanie pandemii. O tej modlitwie Was zapewniam.

Wasz Biskup
+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki