Aktualności

25.02.2016r. List Pasterski Biskupa Gliwickiego na Wielki Post 2016 roku

„Wielkie jest miłosierdzie Boże”

Umiłowani Współpracownicy w kapłańskiej służbie,
Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

(…) Umiłowani! Nie wystarczy tylko wiedzieć, nawet dużo, o miłosierdziu i o nim nawet jak najpiękniej opowiadać. Do kierowania się postawą miłosierdzia trzeba dojrzewać. Konkretny program i konkretne czyny miłosierdzia zaczynają owocować dopiero w najtrudniejszym punkcie, od którego rozpoczyna się wzrost wszystkich miłosiernych uczynków: tym punktem jest przebaczanie każdemu, którzy wyrządzili zło, zadali ból, odebrali radość. To będzie nasze największe zwycięstwo osobiste. Tylko w taki sposób można chronić się przed brakiem nadziei iAszukaniem odwetu(...).

(...)Nie może też zabraknąć żarliwej modlitwy, bo ona otwiera drzwi do naszych serc. Módlmy się wzajemnie za nas wszystkich, byśmy wytrwali w dobrych postanowieniach na drogach miłosierdzia. Udział w nabożeństwach i rozważaniach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali iAinnych formach indywidualnych praktyk wielkopostnych niech umacnia z Chrystusem i Jego zwycięstwem nad wszelkich złem.

Na tę drogę miłosiernego trwania z serca Wam błogosławię.

Gliwice, w Środę Popielcową, dnia 10 lutego 2016 r.

Wasz biskup
+Jan Kopiec

Pełny tekst listu pod adresem: www.kuria.gliwice.pl 

24.02.2016r. Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016

Od 25 lipca do 31 lipca br. w Krakowie odbędą się XXXI Światowe Dni Młodzieży

..............................................

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

Tematem tego pięknego spotkania są słowa: 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

Ojciec Święty Franciszek wybrał na motto piąte z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego. Chciał podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to one są sercem nauczania naszego Pana. Jezus, w swoim pierwszym Kazaniu, zostawił nam osiem wskazówek postaw, przybliżających ludzi do Królestwa Niebieskiego.

Powiązanie miejsca spotkania młodzieży w Krakowie z tematem kolejnego spotkania prowadzi pielgrzymów do Iskry Miłosierdzia, która od czasu objawienia się Jezusa Miłosiernego Św. s. Faustynie, promieniuje z krakowskich Łagiewnik na cały Kościół Powszechny. Kraków jest szeroko znany jako światowe centrum nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia - młodzi ludzie, którzy przybędą do Polski, na pewno zechcą nawiedzić miejsce objawień, grób Świętej Faustyny Kowalskiej i sanktuarium, czyli miejsce zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał św. Jan Paweł II.

Co ciekawe, treści zawarte w piątym błogosławieństwie podsumowują także dwa pierwsze lata pontyfikatu Papieża Franciszka, w czasie których wkładał wielki wysiłek w to, by pokazać Kościołowi miłość Boga względem człowieka i konieczność okazywania sobie nawzajem miłosierdzia. 


„Czytajcie Błogosławieństwa, to wam dobrze zrobi”

Papież Franciszek, Rio de Janeiro

Wszystkie informacje na oficjalnej stronie ŚDM: 

www.krakow2016.com

17.02.2016r. Nabożeństwo "Gorzkie Żale"


"Gorzkie żale" to zbiór pieśni o Męce Pańskiej śpiewanych w każdą niedzielę Wielkiego Postu. To typowo polskie nabożeństwo. 

Powstało w Warszawie na przełomie XVII i XVIII wieku.Gorzkie żale rozpoczynają się Pobudką (inaczej Zachętą).                                    

Następnie czytana jest intencja modlitwy wraz z informacją o treści rozważań,                

a następnie śpiewane są następujące pieśni: 

 

  • Hymn
  • Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
  • Rozmowa duszy z Matką Bolesną (tradycja nakazuje śpiewanie zwrotek nieparzystych kobietom, a parzystych mężczyznom)
  • Suplikacja" Któryś za nas cierpiał rany

 

Po tym może nastąpić kazanie pasyjne.

Na koniec celebrans błogosławi Najświętszym Sakramentem.

 

Nie wiadomo kto jest autorem pieśni. Po raz pierwszy ogłosił je drukiem ks. Wawrzyniec Stanisław Benik, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy świętego Wincentego a' Paulo, w 1707 roku.

Tytuł wydanej przez niego książeczki był typowo barokowy: "Snopek Myrry z Ogroda Gethsemańskiego albo żałosne Gorzkiey Męki Syna Bożego [...] rospamiętywanie".

Mirra to jeden z darów, jaki trzej królowie złożyli Bożemu Dzieciątku. Dar mirry był zapowiedzią męki i śmierci zbawczej Chrystusa.

Nazwa "Gorzkie żale" upowszechniła się później. Pochodzi oczywiście od pierwszych wyrazów pieśni: "Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie".

Barokowa pobożność

Rozważanie Męki Pańskiej ma naturalnie o wiele starszą tradycję. Na początku XVIII wieku wciąż odprawiano misteria pasyjne, mające swe korzenie w średniowieczu. Pobożność ludzi baroku, pełna emocji, charakteryzująca się osobistym przeżywaniem Męki Pańskiej, potrzebowała jednak nowych form nabożeństw. Takich, które nie tylko relacjonowałyby biblijne wydarzenia, ale też pozwalały ludziom łatwiej wyobrazić sobie to, co czuł Chrystus.

Zapewne więc nieprzypadkowo nowe nabożeństwo, "Gorzkie żale", są dziełem nowego zakonu – Misjonarzy św. Wincentego a' Paulo, zgromadzenia, które powstało w 1625 roku.

Do Polski pierwsza grupa Misjonarzy przybyła w listopadzie 1651 r. na życzenie królowej Marii Ludwiki Gonzagi. Królowa ofiarowała im drewniany domek i kapliczkę w okolicy dzisiejszego kościoła św. Krzyża w Warszawie.

Na wzór jutrzni

Pełni zapału zakonnicy starali się ułożyć nowe pieśni, które bardziej odpowiadałyby pobożności wiernych. W kronikach Bractwa zachowały się zapiski mówiące o tym, że stare, tłumaczone      z łaciny pieśni, są często dla ludu niezrozumiałe.

Misjonarze więc opracowali własne nabożeństwa. Jego strukturę ułożono na wzór jutrzni – jednej z modlitw brewiarza.

Nabożeństwo, rozpoczynane pieśnią o charakterze pobudki, wzywającą wiernych do prawdziwie głębokiego przeżywania ofiary krzyżowej Jezusa, składa się z trzech części, tak jak jutrznia składa się z trzech nokturnów. Każda część zawiera trzy pieśni, wprowadzane krótkim podaniem intencji (porównywalnej z czytaniem w liturgii brewiarzowej).

Melodie śpiewów wchodzących w skład "Gorzkich żalów" są oryginalne, ale nawiązują do wcześniejszych pieśni.

Nowe nabożeństwo wyjątkowo szybko rozprzestrzeniło się po całym kraju. W XVIII wieku odprawianie "Gorzkich żalów" łączono zazwyczaj z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, od którego rozpoczynano celebrację. Po odśpiewaniu trzech części "Gorzkich żalów" głoszono kazanie pasyjne. Następnie ruszała procesja ze świecami, po której udzielano końcowego błogosławieństwa.

 

http://liturgia.wiara.pl


08.02.2016r. Rekolekcje parafialne 2016

Od niedzieli 14 lutego, będziemy przeżywali w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. 

Prowadzić je będą Franciszkanie z naszego dekanatu. 

Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian do uczestnictwa w rekolekcjach, które potrwają od niedzieli do wtorku.


07.02.2016r. Popielec

Od ciemnej grudki prochu; która smoli ręce, 
z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę, 
cichutka radość wzbiera. 

O rzuć prochu więcej, 
na warkocz, na czuprynę, w książeczki, na brodę…
Bo przecież od tej grudki – wiosna w drzwiach kościoła.

(…) będzie więcej spowiedzi i dobrych przyrzeczeń, 
wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki,
a wszystko się rozpocznie po prostu od Środy, 
i właśnie od popiołu… 
od smolącej grudki. 

/ Ks. Jan Twardowski / 

Popielec, Środa Popielcowa.
Jest pierwszym dniem Wielkiego Postu, który przypada na 40 dni przed Wielkanocą (nie licząc niedziel, które są pamiątką Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa)
każdy dorosły katolik jest zobowiązany do tzw. postu ścisłego, tzn. ilościowego ijakościowego.

Posypujemy w tym dniu nasze głowy popiołem, na znak pokuty i chęci nawrócenia

  

To, że człowiek z niczego powstał, nie jest jeszcze tragedią. 
Nawet jak się w proch rozsypie, 
to może z prochu powstać. Do nowego życia. 
Myślę, że każda spowiedź jest powstaniem z prochu. Także każde nawrócenie. 

/ks. Jan Twardowski /