Aktualności

22.08.2020r. APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKIO PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH

Warszawa, dnia7 sierpnia 2020 roku
 
APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH
 
W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych.Apeluję do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych.Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki czemu parafie choć w trudniejszych warunkach mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim.Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi, może on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego w trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonychproszę o roztropność i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych.Na dalszy czas wypoczynku
i pracy wszystkim z serca błogosławię,
 
 
 
 
 Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
 
 
 

25.07.2020r. Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego

Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego z okazji wspomnienia św. Krzysztofa - patrona kierowców.
 
 

"Drodzy użytkownicy dróg”

                Przemieszczanie się towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Rosnąca w zawrotnym tempie mobilność to także efekt rozwoju kulturowego i technologicznego. Samochód i droga
to narzędzia mające ułatwiać życie i służyć integralnemu rozwojowi naszego społeczeństwa. Ciągły wzrost natężenia ruchu na naszych drogach jest pochodną postępu gospodarczego, społecznego
i turystycznego. Transport jednoczy ludzi, ułatwia dialog i kontakt społeczny, oraz ubogaca poprzez nowe odkrycia i spotkania. W zasadzie codziennie jako kierujący, piesi, pasażerowie, jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Nie bądźmy egoistami, nie myślmy jedynie o sobie aby w wielkim pośpiechu dotrzeć jak najszybciej do celu. Zauważajmy bliźnich, przecież każdy z nich ma swoje własne życie, marzenia, cele do zrealizowania. Każdy z nich ma bliskich dla których żyje. Nie niszczmy planów innych, nie wywołujmy niepotrzebnych łez, strasznej traumy rodzin, którą codziennie my policjanci obserwujemy na drogach naszego województwa. Jestem przekonany, że właśnie taka postawa charakteryzuje chrześcijańskiego kierowcę. Rodzi się ona z zachowania, które szanuje życie drugiego człowieka, a także zasady ustanowione w celu jego ochrony na drodze.

                Dziś zwracam się do Państwa:

   pieszych uczestników ruchu drogowego

- korzystajcie z chodników a jeśli ich nie ma przemieszczajcie się lewą stroną drogi;

- bądźcie ostrożni, również na przejściach dla pieszych;

- używajcie elementów odblaskowych.

   kierujących rowerami

- poruszajcie się na sprawnych, dobrze oświetlonych rowerach;

   kierowców samochodów

- pamiętajcie, że wasza nieostrożność może skończyć się czyjąś śmiercią, a zbyt wielu "spóźnionych” nie dojechało do celu;

- niech zdolności psychofizyczne, tak ważne podczas poruszania się po drogach nie będą zaburzone alkoholem lub innymi niedozwolonymi środkami, prowadząc do tragicznych zdarzeń, o których chociażby ostatnio było „głośno” w środkach publicznego przekazu,

                Niech moja prośba skłoni wszystkich do zastanowienia się nad naszym zachowaniem
i uchroni chociaż przed jedną tragedią na drodze, a jej przesłanie się spełni.

                W dniu kiedy wspominamy patrona kierowców Św. Krzysztofa życzę wszystkim z głębi serca „aby liczba powrotów była zawsze równa liczbie wyjazdów”.


25.07.2020r. Niesiemy Chrystusa. Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu.

Czym jest MIVA

MIVA - Mission Vehicle Association
(niem. Missions-Vekehrs-Arbeitsgemeintschaft) znaczy
Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu.

Motto MIVA brzmi: Obviam Christo czyli Niesiemy Chrystusa

  • na ziemi
  • na wodzie
  • w powietrzu

Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu oraz ujednolicenie różnych działań w tym zakresie na terenie kraju. Zajmuje się również promocją dzieła misyjnego pracy polskich misjonarz, a także wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach propagując model kierowcy – chrześcijanina (patrz 10 Przykazań dla Kierowców MIVA Polska). Prowadzi współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami w realizacji swoich zadań.

MIVA Polska powstała w 2000 roku - w roku Wielkiego Jubileuszu i działa jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Misjonarze polscy pracujący w ponad 90 krajach świata (przeważnie Trzeciego Świata) potrzebują naszej pomocy w zakupie różnych środków transportu: samochodów (terenowych), motocykli, rowerów, łodzi, silników do łodzi, traktorów a nawet zwierząt pociągowych. Odpowiednie, sprawne i bezpieczne środki transportu są bardzo ważne w pracy misjonarzy, bo pomagają w:

  • docieraniu do odległych kościołów i kaplic i prowadzeniu  regularnej pracy duszpasterskiej w wielu oddalonych od  siebie i trudno dostępnych miejscach;
  • transporcie chorych i potrzebujących pomocy; 
  • niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej; 
  • budowach kaplic, kościołów,  przedszkoli i szkół; 
  • ratowaniu ludzi w czasie klęsk żywiołowych czy wojny.

Pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie misyjnych środków transportu MIVA Polska organizuje co roku poprzez Akcję św. Krzysztof.


09.07.2020r. Nekrolog

Szczęść Boże 
Zmarła mama księdza Tomasza Sękowskiego, Bogumiła Sękowska 

Pogrzeb Pani Bogumiły odbędzie się w sobotę 
O godzinie 11.00
w Parafii św. Barbary w Bytomiu. 

01.07.2020r. Festiwal życia

Festiwal Życia 2020 z uroczego KOKOTKA przenosi się do parafii i dekanatów. 

W Zabrzu odbędzie się w parafii św. Józefa. 
MŁODZIEŻ gorąco zapraszamy do zgłaszania się na Facebooku lub bezpośrednio u ks. Marcina Wojtczaka. 
Młodzież z innych parafii w Zabrzu może zgłaszać się u swoich duszpasterzy. 

Program poniżej.

 
Niech Pan Bóg nas prowadzi w BUDOWANIU ARKI.