Aktualności

09.07.2020r. Nekrolog

Szczęść Boże 
Zmarła mama księdza Tomasza Sękowskiego, Bogumiła Sękowska 

Pogrzeb Pani Bogumiły odbędzie się w sobotę 
O godzinie 11.00
w Parafii św. Barbary w Bytomiu. 

01.07.2020r. Festiwal życia

Festiwal Życia 2020 z uroczego KOKOTKA przenosi się do parafii i dekanatów. 

W Zabrzu odbędzie się w parafii św. Józefa. 
MŁODZIEŻ gorąco zapraszamy do zgłaszania się na Facebooku lub bezpośrednio u ks. Marcina Wojtczaka. 
Młodzież z innych parafii w Zabrzu może zgłaszać się u swoich duszpasterzy. 

Program poniżej.

 
Niech Pan Bóg nas prowadzi w BUDOWANIU ARKI.31.05.2020r. Dektret Biskupa Gliwickiego

BISKUP GLIWICKI                                   Gliwice, 30 maja 2020 roku

 
 DEKRET

 W związku z nowymi wytycznymi władz państwowych dotyczącymi sytuacji epidemicznej w naszym kraju, na terenie Diecezji Gliwickiej, aż do odwołania, należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Zniesione zostają limity osób we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych podczas zgromadzeń liturgicznych, nabożeństw, nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy prywatnej. Zachowany zostaje w mocy obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności takich jak zakrywanie ust i nosa oraz regularne dezynfekowanie pomieszczeń.                      Z zachowania obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnieni są celebransi podczas sprawowania swojej funkcji oraz osoby wykonujące posługę lektora, kantora, psałterzysty i organisty w trakcie wykonywania swojej funkcji.

 2. Mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała, ale tylko wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowania osobnych ołtarzy. Należy przy tym zachować wskazane normy państwowe, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób, a także odpowiednie zalecenia sanitarne (zasłanianie ust i nosa lub odstęp 2 metrów). Zalecam natomiast adorację najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej oraz ramach popołudniowego nabożeństwa, zaś w oktawie w związku z wieczorną Mszą świętą, odprawić stosowne nabożeństwo Eucharystyczne. Podczas tych nabożeństw zaleca się wykorzystanie tekstów i obrzędy przeznaczonych na procesję Bożego Ciała (odczytanie jednej lub wszystkich Ewangelii oraz odmówienie przypisanych do wybranego lub wszystkich ołtarzy modlitw błagalnych).

 3. Częściowo przywraca się do swojej posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, którzy w czasie Mszy świętej mogą pomagać kapłanom i diakonom w udzielaniu Komunii świętej z zachowaniem właściwych przepisów liturgicznych. Nadal pozostaje w mocy zakaz zanoszenia przez nich Komunii świętej chorym; ta posługa pozostaje, zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem, w kompetencji kapłanów i diakonów.

 4. Zezwala się na przywrócenie do służby podczas celebracji liturgicznych i nabożeństw ministrantów – także tych poniżej 13 roku życia – Dzieci Maryi i Młodzieży Maryjnej, o ile rodzice w poszczególnych przypadkach nie wyrażą sprzeciwu.

 5. Należy przywrócić regularne sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w kościołach i kaplicach publicznych. Miejscem sprawowania tego sakramentu powinny być w pierwszym rzędzie konfesjonały otwarte. Kratka w każdym konfesjonale powinna być z obu stron zabezpieczona odpowiednią folią. Wszystkie konfesjonały – szczególnie zamknięte – powinny być regularnie dezynfekowane. Zaleca się by tak spowiednik jak i penitenci na czas spowiedzi zasłaniali usta i nos.

 6. Według roztropnej oceny rządców parafii, po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za formację, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności takich jak: zasłanianie ust i nos, odpowiednia odległość między osobami, dezynfekcja dłoni, regularna dezynfekcja pomieszczeń, dopuszczona jest organizacja spotkań formacyjnych dla grup parafialnych. W przypadku grup dziecięcych i młodzieżowych należy bezwzględnie wziąć pod uwagę ewentualny sprzeciw rodziców.

 7. Przywraca się zwyczajną formę sprawowania liturgii pogrzebowej. Tym samym ponownie możliwe jest odprawienie Mszy świętej pogrzebowej w obecności doczesnych szczątków zmarłej osoby. Zarówno podczas celebracji sprawowanych w kaplicy przedpogrzebowej (którą należy często dezynfekować), w kościele, na cmentarzu a także podczas konduktu pogrzebowego należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa (w pomieszczeniach zasłanianie ust i nosa zgodnie z wyżej podanymi zasadami, w przestrzeni otwartej zachowanie odpowiedniej odległości lub zasłanianie ust i nosa).

 8. Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

† Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

 

ks. Sebastian Wiśniewski

kanclerz Kurii


30.05.2020r. Dyspensa - odwołanie

BISKUP GLIWICKI                                                    Gliwice, 30 maja 2020 roku

 

 

DYSPENSA

 

 

            Mając na uwadze wskazania przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, znoszące limit liczby wiernych w kościołach, z dniem 7 czerwca br., odwołuję ogólną dyspensę zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz aktualnie przebywających na jej terytorium z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.

 

            Jednocześnie udzielam dyspensy od powyższego obowiązku osobom starszym, z objawami infekcji i tym, które czują obawę przed zarażeniem.

 

 

 

 

 

† Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

 


24.05.2020r. Boże Ciało 2020

 

8 POMYSŁÓW NA ŚWIĘTOWANIE BOŻEGO CIAŁA

 
 

Przygotuj Dywan Kwiatowy

Stwórz z rodziną, młodzieżą i wszystkimi chętnymi dywan kwiatowy na procesję

Bożego Ciała wewnątrz kościoła. Dywan ułożony z ziół i kwiatów we wzory, po

którym przejdzie ksiądz z monstrancją dodaje wyjątkowego uroku kościołowi i

podkreśla wagę wydarzenia jakim jest Procesja Bożego Ciała. Dywan kwiatowy

zorganizować należy z dużym wyprzedzeniem czasowym po uzgodnieniu z

miejscowym Księdzem Proboszczem. Należy przygotować m. in. kwiaty i wzory.

Wszystkie etapy tworzenia dywanu są przedstawione w formie opisowej, a także

video na stronie - http://bozecialo.info.pl/7-jak-przystroic-parafie.html. Poza tym

każda parafia przygotowująca Dywan Kwiatowy otrzyma pakiet 100 śpiewników

od Fundacji. Wystarczy wypełnić formularz na powyżej podanej stronie.

 
 

 

Stwórz „Kwiat dla Jezusa”

Przygotuj z całą rodziną kreatywny „Kwiat dla Jezusa”, który będzie wykonany z

dowolnego materiału – bibuły, papieru, plastiku czy metalu. Po zakończeniu

wspólnej pracy nad nim ofiarujcie go w kapliczce lub kościele, jeśli miejscowy

Ksiądz Proboszcz udzieli zgody. Zachęcamy jednocześnie do wzięcia udziału w

konkursie z nagrodami na najpiękniejszy „Kwiat dla Jezusa”, który

rozstrzygniemy po Bożym Ciele (szczegóły na bieżąco pojawiać się będą na

facebook’owym profilu fundacji).

 

Przystrój parapet i okno

Długa tradycja przystrajania parapetów i okien na czas przejścia Najświętszego

Sakramentu przez ulice miejscowości jest wyrazem pamięci i uczczenia tego

wyjątkowego wydarzenia. Stworzenie ozdób będzie okazją do wspólnego

świętowania wraz z rodziną. Gdyby nie było możliwe zostawienie w kościele

kreatywnego „Kwiatu dla Jezusa”, zaadoptować go można do przygotowanej

kompozycji na oknie i parapecie.

 
 

 

Przejdź prywatną procesję

W tym roku nie będziemy mieli okazji przejść procesyjnie z całą wspólnotą

lokalną, ale prywatnie z rodziną już tak. Pamiętajmy, aby zachować wszystkie

środki ostrożności wymagane związku z pandemią. Udaj się do kapliczki albo

najlepiej do kościoła, gdzie będziesz mógł adorować Najświętszy Sakrament.

©„Orszak Trzech Króli – Fundacja”, 1% OPP - KRS 0000367605, REGON 142617590; www.orszak.org

ul. Poezji 19, 04-994 Warszawa; tel. +48 512 791 165, e-mail: kontakt@orszak.org;

 
 

Adoruj Najświętszy Sakrament

Zorganizuj parafialną adorację Najświętszego Sakramentu, wykorzystując

rozwiązanie wcześniejszych zapisów. Każdy parafianin mógłby zapisać się w

wybranym przedziale czasowym (np. 15 minutowych), tak aby zachować wymogi

bezpieczeństwa. Zapisy można przeprowadzić poprzez formularz wystawiony

przy wyjściu z kościoła lub na stronie internetowej parafii. Propozycje adoracji

należy uzgodnić z miejscowym Księdzem Proboszczem. Jeśli nie byłoby takiej

możliwości to udaj się ze swoją rodziną na prywatną adorację.

 
 

 

Zaśpiewaj dla Jezusa

Boże Ciało to także pieśni eucharystyczne, które zazwyczaj wyśpiewujemy na

ulicach miast. Tym razem zaśpiewajmy wspólnie w gronie rodzinnym w domu lub

według możliwości w kościele na adoracji Najświętszego Sakramentu. Na tę

okazję na stronie naszego sklepu (https://sklep.orszak.org/) można kupić

śpiewniki na Boże Ciało (pakiet po 10 sztuk) z wieloma pieśniami

eucharystycznymi. Istnieje także specjalny pakiet rodzinnych śpiewników na cały

rok – patriotyczny, kolędowy, wielkopostny i na Boże Ciało, który także jest w

ofercie sklepu.

 
 

 

Przyjmij Komunię Duchową

Będąc na adoracji w kościele, przy kapliczce lub w każdym innym miejscu

możesz przyjąć Komunię Duchowa. Polega ona na nawiązaniu duchowej łączność

z Jezusem ukrytym w Sakramencie. Wystarczy prosta formuła słowna: Pragnę

Cię przyjąć, Panie, z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła

Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.

 
 

 

Napisz kartkę do kapłana

Eucharystia nie byłaby możliwa bez kapłanów. Dlatego podziękuj im za ich

posługę chleba i wina, które codziennie przemieniają w Ciało i Krew Pańską.

Napisz list lub stwórz z całą rodziną laurkę i przekaż ją osobiście lub listownie

wybranemu kapłanowi.

 
 

 

Zadzwoń do bliskiej osoby

Skoro już przyjąłeś Komunię Duchową to zanieś Chrystusa drugiemu

człowiekowi. Boże Ciało to czas dziękczynienia za Ciało i Krew Chrystusa. Znajdź

moment, aby podziękować Bogu, ale również konkretnej bliskiej osobie – matce,

ojcu, siostrze, bratu, przyjacielowi. Zadzwoń sam lub wspólnie z rodziną.

 

 

__

 
 

 

 

Więcej dowiesz się na stronie - www.bozecialo.info.pl

Dołącz do wydarzenia na Facebooku -

https://www.facebook.com/events/242640070346535/